Mẫu văn bản

STTTiêu đềTải về
21đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
22đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng đối với nhà thầu là tổ chức
23đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ
24đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung
25đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
26đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng
27đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa đất
28đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm
29đơn xin gia hạn sử dụng đất
30đơn xin giao đất cho thuê, đất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
088 910 8181 NHÀ ĐẤT AMAZON NHÀ ĐẤT AMAZON GÓP Ý