EVNHCMC TRIỂN KHAI NHIỀU GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM ĐIỆN

Thay đổi nhận thức người dân về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là cả một quá trình rất dài mà ngành điện lực đang nỗ lực tạo dựng. 

Tập trung các giải pháp tiết kiệm năng lượng góp phần bảo đảm an ninh năng lượng.

Đối với Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC), nhiệm vụ này luôn được đơn vị chú trọng, nhờ đó nhận thức cộng đồng đã được nâng lên, góp phần sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
 
Tiết kiệm bình quân 455 triệu kWh mỗi năm
 
Theo Trưởng ban Kinh doanh EVNHCMC Nguyễn Phú Vĩnh, trong giai đoạn 2016 - 2020, mỗi năm, Tổng công ty đã tiết kiệm được lượng điện bình quân 455 triệu kWh. Đáng nói là nhận thức cộng đồng trong việc tiết kiệm điện đã được nâng lên đáng kể, khách hàng sử dụng điện đã quan tâm và thực hiện nhiều giải pháp, góp phần sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Trong giai đoạn này, việc phân nhóm, thống kê và theo dõi chặt chẽ tình hình sử dụng điện của từng nhóm khách hàng đã giúp Tổng công ty tư vấn kịp thời các giải pháp phù hợp và phương pháp triển khai cụ thể cho riêng từng nhóm khách hàng sử dụng điện.
 
Bên cạnh đó, Tổng công ty đã huy động lực lượng tuyên truyền viên thuộc các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội làm lực lượng nòng cốt để thực hiện tuyên truyền tiết kiệm điện, với nhiều mô hình, giải pháp sáng tạo, dễ nhớ, dễ thuộc, mang lại hiệu quả cao. 
 
Cụ thể, Chương trình “Gia đình tiết kiệm điện” được phát động từ năm 2010 cho 2,2 triệu khách hàng, đến nay, đã nhận được sự ủng hộ của mọi tầng lớp Nhân dân, thu hút đông đảo gia đình tham gia thực hiện, với quy mô ngày càng lớn. Từ một chương trình ban đầu do Tổng công ty triển khai, nay đã có sự phối hợp vào cuộc của nhiều tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội như Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Thành đoàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động thành phố, góp phần nhân rộng mô hình, tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân.
 
Trong thời gian qua, EVNHCMC đã tích cực thực hiện nhiều chương trình tuyên truyền như “Giờ Trái đất”; “Nguồn sáng An toàn - Văn minh - Tiết kiệm”; “Cùng bạn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm”; “Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm”; “Chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn”; “Chung tay sử dụng năng lượng xanh”; “Thắp sáng niềm tin”. Các chương trình đã có tác động tích cực nhằm giáo dục, nâng cao ý thức tiết kiệm điện của người dân.
 
Đẩy mạnh phát triển điện mặt trời
 
Theo EVNHCMC giai đoạn 2021 - 2025, Tổng công ty sẽ tập trung vào các giải pháp có tính hệ thống, có yếu tố kỹ thuật - công nghệ và đi vào chiều sâu hơn. Cụ thể là tập trung hỗ trợ phát triển điện mặt trời trên mái nhà; quản lý năng lượng tại các tòa nhà và kiện toàn hệ thống đèn chiếu sáng dân lập. Ngoài ra, Tổng công ty cũng chú trọng chương trình Chung cư xanh, với những tiêu chí cụ thể để quản lý tốt hơn việc sử dụng điện hiệu quả tại các khu trọ.
 
Mục tiêu là phấn đấu sản lượng điện tiết kiệm hàng năm đạt tối thiểu 2% tổng sản lượng điện thương phẩm; phát triển mạnh nguồn năng lượng điện mặt trời trên mái nhà, lũy kế đến năm 2025 đạt công suất trên 1.200MWp; kiện toàn toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng dân lập trên địa bàn thành phố theo hướng sử dụng 100% đèn LED và được đấu nối vào lưới điện thông qua hệ thống đo đếm chính quy… nhằm tiếp tục lan tỏa sâu rộng từ nhận thức đến hành động của tất cả các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình trên địa bàn thành phố về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.
 
Để thực hiện được các mục tiêu này, EVNHCMC sẽ đặc biệt chú trọng đến đào tạo kiến thức quản lý năng lượng cho đội ngũ cán bộ tại Tổng công ty và các Công ty Điện lực thành viên. Tích cực tập huấn, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phát triển năng lượng xanh, năng lượng tái tạo. Đồng thời, mở rộng đào tạo lực lượng tuyên truyền viên của điện lực và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội về công tác tiết kiệm điện, kiện toàn và nâng cao tính hiệu quả công tác tuyên truyền của lực lượng này.
 
Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền vận động khách hàng sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm điện; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức về tiết kiệm năng lượng; tổ chức các hội chợ quảng bá tiết kiệm năng lượng, năng lượng mới và năng lượng tái tạo; tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề tuyên truyền về các lĩnh vực này. Trên cơ sở đó, Tổng công ty sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể, các nhà đầu tư, các tổ chức tài chính, các đơn vị ESCO triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm thực hiện mục tiêu đề ra, góp phần thực hiện thành công Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2011 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đại biểu Nhân dân

Bài viết liên quan

088 910 8181 NHÀ ĐẤT AMAZON NHÀ ĐẤT AMAZON GÓP Ý