BẤT NGỜ VỚI KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN CHỈ TĂNG HƠN 2% CỦA VIETINBANK

Trước đó, chia sẻ tại buổi gặp chuyên viên phân tích, VietinBank dự kiến tăng lợi nhuận tăng trưởng 16-18%. Ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT VietinBank cho biết lãi trước thuế quý I ước đạt 7.000-8.000 tỷ đồng (chưa gồm phí upfront từ hợp đồng bancassurance độc quyền với Manulife).

Ngày 16/4, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank – mã: CTG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (ĐHĐCĐ).

Mục tiêu lợi nhuận riêng lẻ của VietinBank cao hơn 400 tỷ so với năm 2020

Theo tờ trình tại đại hội vừa được cập nhật chính thức tối 15/4, VietinBank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng 6-10%; dư nợ tín dụng theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tối đa 7,5% trong năm 2021.

Nguồn huy động vốn tăng trưởng 8-12%, có điều chỉnh phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của NHNN. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%.

VietinBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế riêng lẻ năm 2021 là 16.800 tỷ đồng


Đáng chú ý, VietinBank cũng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế riêng lẻ năm 2021 là 16.800 tỷ đồng, chỉ cao hơn 400 tỷ so với năm 2020. Ngân hàng cũng cho biết lợi nhuận được điều chỉnh theo phê duyệt của Cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, chia sẻ tại buổi gặp chuyên viên phân tích mới đây, ngân hàng dự kiến năm nay lợi nhuận tăng trưởng 16-18%.

Ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT VietinBank cho biết lãi trước thuế quý I ước đạt 7.000-8.000 tỷ đồng (chưa gồm phí upfront từ hợp đồng bancassurance độc quyền với Manulife), cao hơn 135-170% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, so với mục tiêu lợi nhuận riêng lẻ do VietinBank vừa đặt ra, hết quý I/2021 ước tính ngân hàng đã thực hiện được gần 50% lợi nhuận theo kế hoạch năm 2021.

Năm trước, VietinBank lãi trước thuế hợp nhất hơn 17.070 tỷ đồng, tăng 45%, so với năm trước. Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản đạt 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng tăng 11%, lên 990.331 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng 9% lên hơn 1 triệu tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,16% xuống 0,94%.

2 phương án chia cổ tức

Về phương án phân phối lợi nhuận, HĐQT VietinBank trình cổ đông thông qua 2 phương án chia cổ tức.

Phương án 1, nếu VietinBank chưa hoàn thành tăng vốn từ chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2019, vốn điều lệ vẫn giữ nguyên mức 37.234 tỷ.

VietinBank sẽ chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%, tương đương quy mô 1.861 tỷ đồng, đồng thời chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 17,7% tương đương quy mô 6.600 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của VietinBank

Phương án 2, tại thời điểm chia cổ tức, nếu VietinBank đã hoàn thành việc tăng vốn từ chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2019, vốn điều lệ dự kiến đạt hơn 48.000 tỷ.

VietinBank sẽ thực hiện chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (số tiền hơn 2.400 tỷ đồng) và bằng cổ phiếu tỷ lệ 12,6% (số tiền hơn 6.000 tỷ đồng). Theo đó, vốn điều lệ của VietinBank sẽ tăng lên hơn 54.000 tỷ đồng.

Trước đó, cuối năm 2020, VietinBank đã thông qua phương án phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 28,8% tuy nhiên đến nay ngân hàng chưa tiến hành thực hiện. Nguồn vốn để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu là từ toàn bộ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ theo quy định của năm 2017-2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2019.

Huyền Anh

Báo Dân Việt

Bài viết liên quan

088 910 8181 NHÀ ĐẤT AMAZON NHÀ ĐẤT AMAZON GÓP Ý