TRAPHACO (TRA): QUÝ 1 LÃI 55 TỶ ĐỒNG, TĂNG 35% SO VỚI CÙNG KỲ 2020

Nhờ doanh số bán hàng tăng trưởng giúp Traphaco (TRA) lãi tăng trưởng 2 con số trong quý đầu tiên của năm 2021.

Công ty Cổ phần TRAPHACO (mã CK: TRA) đã công bố BCTC hợp nhất quý 1/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể doanh thu thuần đạt gần 472 tỷ đồng tăng 20,4% so với cùng kỳ, sau khi trừ giá vốn lợi nhuận gộp đạt 265 tỷ đồng tăng 21% so với quý 1/2020.

Trong kỳ Traphaco có 1,3 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, chi phí tài chính giảm một nửa so với cùng kỳ, tuy nhiên chi phí bán hàng và chi phí QLDN lần lượt tăng thêm 28% và 3,6% so với cùng kỳ nên kết quả LNST đạt 55,3 tỷ đồng tăng 35% so với cùng kỳ 2020, LNST công ty mẹ là hơn 51 tỷ đồng.

Mới đây tại đại hội, Traphaco đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với mục tiêu doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 2.100 tỷ đồng và 240 tỷ đồng, tăng 10% và 11% so với kết quả thực hiện của năm 2020. Như vậy với kế hoạch này, kết thúc quý 1 Traphaco đã hoàn thành được 22,5% mục tiêu về doanh thu và 23% mục tiêu về lợi nhuận.

Các hoạt động chính sẽ được Traphaco chú trọng trong năm 2021 bao gồm: Tiếp tục triển khai Văn hóa Traphaco giai đoạn mới; quản lý chi phí bằng kế hoạch ngân sách; thay đổi cách giao và đánh giá mục tiêu công việc KPI; thay đổi cách thức quản lý khách hàng; thúc đẩy hoạt động marketing; phát triển sản phẩm tân dược; phát triển các sản phẩm phân phối; chuyển giao công nghệ Daewoong; thay đổi quy trình R&D và phát triển sản phẩm mới; quản lý chất lượng, quản lý nguồn nhân lực; tăng cường quản trị công ty con.

Trong giai đoạn 2021-2025, Traphaco kỳ vọng tốc độ tăng trưởng doanh thu và lãi trước thuế có thể đạt tỷ lệ kép ở mức 13,3% và 15%. Công ty sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại và các tiêu chuẩn mới về quản trị bao gồm hoàn thiện hệ thống ERP, hệ thống báo cáo BI, kế hoạch ngân sách.

Traphaco cũng cho biết trong nhiệm kỳ này công ty sẽ tái cơ cấu kiện toàn các mảng kinh doanh mảng đông dược và ngoài đông dược, trong đó công ty sẽ tăng tỷ trọng ngành tân dược lên. Khi kiện toàn các mảng kinh doanh, Traphaco tin rằng tốc độ tăng trưởng sẽ còn cao hơn so với kế hoạch đã đưa ra cho nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Việt Dũng

Doanh nghiệp và Tiếp thị

Bài viết liên quan

088 910 8181 NHÀ ĐẤT AMAZON NHÀ ĐẤT AMAZON GÓP Ý